január 7, 2018

Michal A�peA?ko – V tA�me je dosA? kvality a talentu nato, aby sme sa umiestnili do 8. miesta

Po odohranA� A?vodnej polovice zA?kladnej A?asti Extraligy A?ien priA?la na rad reprezentaA?nA? prestA?vka. My sme tento A?as vyuA?ili, aby sme sa spolu s Michalom A�peA?kom, trA�nerom […]
január 7, 2018

NovA� tvA?re v muA?skom tA�me #3

V zA?vereA?nej 3.A?asti A?lA?nkov zo sA�rie NovA� tvA?re v muA?skom tA�me si predstavA�me poslednA? dvojicu novA?ch hrA?A?ov, ktorA� pred touto sezA?nou doplnili kA?der muA?ov. A?o to […]
január 7, 2018

SobotnA� zavA�A?enie MS a nedeA?a v podanA� muA?ov v Nitre

V sobotu budA? nepochybne vA?etky oA?i upretA� na zA?pasy Majstrovstiev Sveta A?ien. PoA?as poslednA�ho hracieho dA?a sa bude rozhodovaA? o tom, A?i sa SlovenkA?m podarA� naplniA? […]
január 7, 2018

Posila zadnA?ch radov – Ingrid DaubnerovA?

Po PatrA�cii VankA?A?ovej si dnes predstavA�me v poradA� druhA? hrA?A?ku, ktorA? v tejto sezA?ne posilnila kA?der nA?A?ho A?enskA�ho muA?stva. Z Banskej Bystrice k nA?m zavA�tala mladA?, […]
január 7, 2018

O tA�me muA?ov s trA�nerom MaroA?om Migom

Po 10 odohranA?ch zA?pasoch 2.ligy muA?ov nA?m na niekoA?ko otA?zok odpovedal A?lovek zodpovednA? za obnovenie muA?skA�ho florbalu v Nitre a trA�ner v jednej osobe – MaroA? […]
január 7, 2018

MajstrovstvA? sveta A?ien A?tartujA? uA? zajtra! alebo.. VA?etko A?o potrebujete vedieA? o MS

Je to tu! UA? zajtra v Bratislave A?tartujA? 11.MajstrovstvA? Sveta A?ien! Od 1.12 aA? do 9.12 mA?te moA?nosA? vidieA? najlepA?ie svetovA� reprezentA?cie A?ien v naA?om hlavnom […]
január 7, 2018

BrankA?rsky debut a 2 remA�zy – 6.kolo 2.ligy muA?ov

Po takmer trojtA?A?dA?ovej prestA?vke sa opA�A? rozbehla aj 2.liga muA?ov. V 6.kole hranom v Seredi A?akali nA?A? tA�m zA?pasy proti Dragonsu Hlohovec a A?ervenA�ku Leopoldov. PrvA? […]
január 7, 2018

StarA?A� A?iaci v Leviciach 100%nA?!

StarA?A�ch A?iakov poA?as vA�kendu A?akalo 7. a poslednA� kolo v tomto kalendA?rnom roku. To sa konalo v Leviciach a na nA?A? tA�m A?akali dvaja sA?peri a�� […]