Letná príprava mužov očami kondičného trénera Braňa Zeloviča

Počas leta sa mužská časť tímu DFA NITRA pripravovala na novú sezónu. Zúčastnili sa jej kategórie od dorastu až po mužov a na starosť si ich vzal šikovný kondičný tréner Branislav Zelovič. Chalani urobili pokroky, ktoré objektívne potvrdzujú jednotlivé časy v behoch na 60m, 200m a v člnkovom behu 5x10m pri vstupných a výstupných testoch. Trénera Braňa sme, samozrejme, vyspovedali.

  1. Ako by si zhodnotil prístup hráčov na kondičných tréningoch? Pristupovali hráči zodpovedne k tvojim tréningom?

Pôvodne bola moja kondičná príprava cielená na mužov. Bohužiaľ ich účasť bola veľmi slabá. Neprejavili dostatočný záujem a postavili sa k tomu z môjho pohľadu dosť nezodpovedne. Na základe toho sme zmenili prístup a prispôsobili celú prípravu nižšiemu veku – t.j. dorastencom a žiakom, ktorí sa jej zúčastnili vo vyšších počtoch. Vďaka podpore zo strany trénerov dorastu Adamovi Smidovi a Michalovi Hudákovi bola účasť dobrá a chalani pristupovali k jednotlivým tréningom zodpovedne a snažili sa zlepšovať.

 

  1. Myslíš si, že trvanie kondičnej prípravy bolo optimálne? Sú naši hráči dostatočne pripravení na hlavnú časť sezóny alebo odporúčaš letnú prípravu budúci rok o nejaký ten mesiac predĺžiť?

Z časového hľadiska bolo trvanie prípravy dostatočné, potrebné je ale zvýšiť intenzitu tréningov. Pre väčšiu efektivitu by som odporučil navýšiť počet tréningových jednotiek počas týždňa. Výsledky by boli o to lepšie a viditeľnejšie. Avšak hráči, ktorí sa prípravy zúčastnili budú mať oproti iným určite výhodu, sú určite lepšie pripravení na sezónu, zmysel to malo.

 

  1. Ako by si zhodnotil hráčov pred a po absolvovaní kondičnej prípravy? V čom vidíš najväčší pokrok?

 Pred absolvovaním kondičnej prípravy sme s hráčmi realizovali vstupné testy. Ich výkony sme porovnali s výkonmi na konci prípravy, na testoch výstupných. Výsledky potvrdili, že každý jeden z hráčov sa zlepšil. Pozorovali sme ho napr. pri člnkovom behu, ktorý sa veľmi približuje reálnym situáciám na florbalovom ihrisku počas zápasov.

Aj touto cestou by som sa rád poďakoval za možnosť zúčastniť sa celkovej prípravy hráčov na sezónu, bola to pre mňa prínosná skúsenosť.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *