Súpiska

P Súpiska starší žiaci Č *
B Jakub Tóth 1
O Pavol Zlatňanský 6
O Jakub Dulík 17
Ú Patrik Bednárik 92
Ú Ivo Smida 12
Ú Martin Bútora 21
Matej Krasňan
Matúš Rakovský
Martin Welnitz
Alan Lenďák
Simon Špaňo 24
Adam Hutira
Damian Petrík
Andrej Bajčan 7
Jakub Dulík
Oliver Haščík
Patrik Foltys
Bibiána Bidelnicová

*vysvetlivky: P - post, Č - číslo, * - poznámka