január 7, 2018

AkA? bude tohtoroA?nA? sezA?na u A?ien?

PodA?a slov kapitA?nky KristA�ny Blehovej, naA?e A?eny nezanedbali letnA? prA�pravu, ktorA? sa zaA?ala uA? zaA?iatkom augusta a�� trA�ningy prebiehajA? vonku v prA�rode alebo na atletickom A?tadiA?ne. […]