Súpiska

P Súpiska dorastenci Č *
B Jakub Kormančík 1
B Jakub Benc 31
B Tomáš Kysela 9
O Adrián Múdry 31
O Martin Mihalčák 9
O Martin Martiška 16
O Jozef Hrebeňák 76
Ú Patrik Kotúč 30
Ú Adam Smida 8
Ú Matúš Hamza 22
Ú Timotej Jančo 17
Ú Peter Joanidis
Ú Filip Vašš (C) 18
Ú Filip Kormančík 77
Ú Vladimír Lacena 33
Jakub Tokár

*vysvetlivky: P - post, Č - číslo, * - poznámka (SŽ - starší žiak)