ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra

Klubový mail:
klub@dfanitra.sk

Bankové spojenie:
2620773572/1100 Tatrabanka

IBAN:
SK59 1100 0000 0026 2077 3572

IČO: 37964623
DIČ: 2021839435