Mladší žiaci dvakrát s bronzom!

V zA?vere januA?ra A?akal mladA?A�ch A?iakov nabitA? program v podobe dvoch turnajov v neA?alekA?ch TopoA?A?anoch a PieA?A?anoch.
V sobotu, 20.1., ich A?akal dvojica sA?perov z PA?chova a Serede, priA?om ani s jednA?m sa v doterajA?ej sezA?ne eA?te nestretli.

FBK PA?chov – DFA Nitra 12:9 (2:2, 5:6, 5:1)

ZA?pas s rovesnA�kmi z PA?chova zaA?al opatrne, no tempo sa postupne zvyA?ovalo.
Hra sa prelievala zo strany na strany a na oboch koncoch ihriska sme mohli vidieA? niekoA?ko peknA?ch A?ancA�. Ani jeden z celkom si nevybudoval vA?raznejA?iu prevahu o A?om svedA?A� aj vA?sledok 2:2.

ProstrednA? A?asA? hry bola na gA?ly podstatne bohatA?ia.
Chalani sa osmelili pri prechode do A?toku a zaA?ali hraA? viac tA�movo. KombinaA?nA? hra im svedA?ala a sA?perovi dokA?zali nastrielaA? aA? 6 gA?lov.
AvA?ak v defenzA�ve to uA? takA� ruA?ovA� nebolo. NajmA� nedA?slednA?m pokrA?vanA�m si protihrA?A?ov umoA?nili hrA?A?om PA?chova dostA?vaA? sa do streleckA?ch prA�leA?itostA�, ktorA� bez vA�A?A?A�ch A?aA?kostA� vyuA?A�vali. Do A?atnA� tak odchA?dzali len s jednogA?lovA?m mankom.

Prelom nastal v 3.tretine, kedy sa podA?a slov trA�nerky Zuzky Csillagovej naA?i mladA?A� A?iaci A?plne prestali sA?strediA? na hru. MoA?no za to mohla A?nava, no to PA?chovu staA?ilo a zA?pas aA? do jeho zA?veru kontroloval.
Na 5 inkasovanA?ch gA?lov dokA?zali chalani odpovedaA? len 1 presnA?m zA?sahom a tak nakoniec odchA?dzali zo zA?pasu ako porazenA?.

GA?ly Nitra: Smida 4 (BednA?rik 2, BA?tora, -), BA?tora 3 (Smida 2, -), BednA?rik 2 (BajA?an, Smida)

ICE Players SereA? – DFA Nitra 6:9 (0:4, 2:3, 4:2)

Po A?vodnom oA?ukA?vanA� a zoznA?menA� sa so sA?perom sa chalani postupne dostali do tempa s cieA?om napraviA? si chuA? po prehratom zA?pase.
So zlepA?enou hrou v obrane nenechali niA? na nA?hodu. PostupnA?mi prinikmi a na pohA?ad peknA?mi kombinA?ciami sa im nakoniec podarilo tretinu zakonA?iA? so A?tvorgA?lovA?m nA?skokom.

SereA? v 2.tretine zmenila taktiku a vstA?pili do nej o poznanie dravA?ie.
Nitranov zaA?ali napA?daA? uA? pri rozohrA?vke, A?A�m sa ich snaA?ili dostaA? pod tlak a donA?tiA? k chybA?m.
Tie napokon priA?lo a Seredi sa podarilo dvakrA?t skA?rovaA?. Chalani vA?ak zakaA?dA?m dokA?zali odpovedaA? a pridali eA?te jeden gA?l naviac.

PoslednA? A?asA? hry bola z naA?ej strany opA�A? herne tou najslabA?ou, no rovnakA? scenA?r ako v zA?pase sa neopakoval. Aj napriek ubA?dajA?cim silA?m bojovali naA?i najmladA?A�, A?o to A?lo a zA?pas napokon dokA?zali dotiahnuA? do vA�A?aznA�ho konca pomerom 9:6!

GA?ly Nitra: BA?tora 7 (Smida, BednA?rik, -), BednA?rik, Smida (A�paA?o)

Zostava Nitra: TA?th – ZlatA?anskA?, BA?tora, BednA?rik, Smida, A�paA?o, BajA?an, HaA?A?A�k, Foltys

3 body a skA?re 18:18(0) napokon mladA?A�m A?iakov zaruA?ili 3.miesto!
Hoci mrzieA? mA?A?e predovA?etkA?m fakt, A?e 2. PA?chov mal na svojom konte rovnakA? poA?et bodov a skA?re 20:19 (+1)

TrA�nerka Zuzka CsillagovA? sa vA?ak na veci pozerala z pozitA�vneho uhla.
A�koda tohto prehratA�ho zA?pasu. MyslA�m si, A?e sme urA?ite mali A?ancu vyhraA?, no PA?chov na zA?ver vsadil vA?etko na jednA�ho hrA?A?a a bohuA?ial sa nA?m ho nepodarilo ustrA?A?iA? a preto to skonA?ilo ako to skonA?ilo.
NevadA�, aj o tom je A?port. DA?fam, A?e si chalani zobrali z tohto zA?pasu ponauA?enie a budeme samozrejme A?alej pracovaA? na zlepA?enA�.
Pred druhA?m zA?pasom boli chalani kvA?li prehre trochu sklesnutA�, no v A?atni sme si povedali pA?r slov, prehru hodili za hlavu a iA?li hraA? svoju hru.

HneA? na A?vod nedeA?nA�ho turnaja (28.1.) v PieA?A?anoch nA?m organizA?tori oznA?mili, A?e prvA? sA?per – ICE Players SereA? – do TopoA?A?ian nepricestuje.
KeA?A?e nA?A? druhA? sA?per – AS TrenA?A�n – mal prvA? zA?pas naplA?novanA? aA? neskA?r, oba A?akajA?ce tA�my (FBC PA?v PieA?A?any) sa rozhodli pre vzA?jomnA?priateA?skA? zA?pas v upravenom A?asovom formA?te 3 x 10 minA?t.

HrA?A?i oboch celkov tak boli radi, A?e nemusia iba vysedA?vaA? a s radosA?ou si zahrali.
GenerA?lka pred ostrA?m zA?pasom skonA?ila napokon nerozhodnA?m vA?sledkom 4:4.

AS TrenA?A�n – DFA Nitra 12:3 (3:1, 4:2, 5:0)

Ani druhA� tohtosezA?nne vzA?jomnA� meranie sA�l s TrenA?A�nom nezaA?alo podA?a plA?nu.
HneA? od A?vodu zaA?ali mladA?A� A?iaci opA�A? doplA?cali na rovnakA� chyby ako minulA? tA?A?deA?.
Nedostupovanie hrA?A?ov.
HrA?A?i AS ponA?kanA� prA�leA?itosti vyuA?A�vali, dostali sa do vedenia a to uA? po zvyA?ok zA?pasu len zveA?adovali.

SA?per mal zvlA?dnutA? aj hru smerom dozadu a hoci si chalani, spolu s debutantkou a jedinou zA?stupkyA?ou dievA?at v tA�me – Bibou Bidelnicovou, dokA?zali vytvoriA? niekoA?ko A?ancA�, proti bol pozornA? brankA?r.

Aj napriek niekoA?kA?m zmenA?m vo formA?ciA?ch boli hrA?A?i TrenA?A�na lepA?A�m tA�mov na ihrisku a aj napriek viacerA?m peknA?m zA?krokom nA?A?ho brankA?ra Jakuba TA?tha pohodlne doviedli zA?pas do vA�A?aznA�ho konca.

GA?ly Nitra: BA?tora 3

Zostava Nitra: TA?th – BA?tora, Smida, BednA?rik, DulA�k, BajA?an, ZlatA?anskA?, HaA?A?A�k, BidelnicovA?, PetrA�k, A�paA?o

AS TrenA?A�n si pripA�sal vA?hru aj v zA?pase proti FBC PA?v PieA?A?any v pomere 10:4.
MladA?A�m A?iakom tak napokon opA�A? obsadili 3.miesto.

Na laviA?ke si svoju premiA�ru odkrA?tila trA�nerka Erika NagyovA?.
Z vA?konu svojich zverencov sA�ce prA�liA? radosA? nemala, no prehru berie ako dobrA? prA�klad a skA?senosA? predA�A?alA?A�mi zA?pasmi.
Tento turnaj bol mojou premiA�rou na laviA?ke mlaA?A�ch A?iakov a aj napriek prehre ich musA�m pochvA?liA?. VA?etci z nich sA? A?ikovnA�, no potrebujA? zA�skaA? zA?pasovA? prax.
Po vA�kende sme si ujasnili viacerA� veci, tA?kajA?ce sa fungovania na trA�ningoch, ale i zA?pasoch, aby to bolo uA? len lepA?ie.

Na trA�ningoch postupne zapracujeme na tom, aby sme sa vyhli obA?asnA�mu chaosu v naA?ej hre a taktieA? aby sme prediA?li naA?ej najA?astejA?ej chybe v zA?pase – neobsadzovanie si hrA?A?ov. VA?etci si sA? vedomA� svojich chA?b a verA�m, A?e sa z nich pouA?ia.

Obom trA�nerkA?m A?akujeme za pozA?pasovA� zhodnotenie a prajeme veA?a A?spechov do A?alA?A�ch zA?pasov.
Tie mladA?A�ch A?iakov A?akajA? uA? o 2 tA?A?dne v domA?com prostredA�.

KompletnA� vA?sledky zA?pasov obochA� turnajov v TopoA?A?anoch, tabuA?ky vA?etkA?ch odohranA?ch turnajov a taktieA? kanadskA� bodovanie naA?ich hrA?A?ov si mA?A?ete pozrieA? na naA?om webe v sekciA� mladA?A� A?iaciA�a��A�dfanitra.sk/mladsi-ziaci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *