TA�m muA?ov sa vracia na scA�nu

Po roA?nej prestA?vke sa na scA�nu opA�A? vracia muA?skA? tA�m DFA Nitra.
VA?aka za to patrA� nA?A?mu vedA?ckovi MaroA?ovi Migovi, ktorA? sa o to priA?inil nemalou mierou.
PrA?ve on mA? totiA? pod taktovkou skupinu zloA?enA? prevaA?ne z novA?ch hrA?A?ov, doplnenA? nA?jdenA?mi mladA�kmi, ktorA? majA? v plA?ne oprA?A?iA? zaA?lA? slA?vu nA?A?ho klubu v tejto kategA?rii.

ZaA?aA? vA?ak musia od nuly, A?o v tomto prA�pade znamenA? v 2.regionA?lnej lige a�� zA?pad.
V tejto kategA?riA� sa celkovo nachA?dza 6 tA�mov, vrA?tane toho nA?A?ho. Menovite sA? to ICE Players SereA?, Dragons Hlohovec, FBC A?ervenA�k Leopoldov, FbO SrA?ne Prievidza a BA?ko prvoligistov FBC 11 Trnava.

V A?vodom dvojkole, organizovanom v Seredi, A?akal na muA?ov domA?ci celok a tA�m FBC A?ervenA�k Leopoldov.

ICE Players SereA? a�� DFA Nitra 4:8 (0:1, 3:4, 1:3)

AsvodnA? a zA?roveA? najdramatickejA?A� zA?pas tohto kola zaA?al z oboch strA?n opatrne. Ani jeden z celkov nevedel, A?o mA?A?e od sA?pera oA?akA?vaA? a nechcel riskovaA? prvA? inkasovanA? gA?l.
Ten nakoniec padol v 9.minA?te a do vedenia dostal prA?ve naA?ich hrA?A?ov. GA?l vA?ak padol aj s prispenA�m A?A?asteny, keA?A?e sa do brA?ny odrazil od jednA�ho z domA?cich.
To hrA?A?ov Serede nakoplo a skA?re zA?pasu chceli A?o najskA?r vyrovnaA?.
Hoci aA? do prestA?vky mali z hry viac prA?ve oni, brankA?r AdriA?n Migo za sebou zatiahol roletu a niekoA?kA?mi vA?bornA?mi zA?krokmi sa postaral o to, aby vedenie ostalo na strane Nitry.

UA? po 16 sekundA?ch 2.tretiny sa vA?ak Seredi podarilo vyrovnaA? a mohlo sa zaA?A�naA? odznova.
Chalani sa tA?mto gA?lom ale nenechali rozhodiA? a uA? po 36 sekundA?ch sa podarilo presadiA? RasA?ovi MiA?tA�kovi. O minA?tu na to sa presadil navrA?tilec Marek A�edivA? a Nitra razom viedla 3:1. Na 4:1 zvyA?oval v 6.minA?te A�imon GrznA?r.
SereA?A?anom sa sA�ce podarilo znA�A?iA? na rozdiel jedinA�ho gA?lu, no po asistenciA� od AdriA?na Miga sa presadil kapitA?n Filip VaA?A? a do A?atnA� sa iA?lo za stavu 5:3.

Do zA?vereA?nej tretiny nastA?pilo naA?e muA?stvo s jasnou A?lohou. Poctivo brA?niA?. To sa im aj podarilo. Za stavu 6:4 sA?per nevyuA?il presilovA? hru a po gA?loch JanA?a a MiA?tA�ka sa mohli chalani radovaA? z prvA�ho vA�A?azstva v sezA?ne.

GA?ly Nitra: MiA?tA�k 2 (LaktiA?, -), A�edivA? 2 (-, Smida), GrznA?r (BoA?o), VaA?A? (Migo), JanA?o (VaA?A?) + vlastnA? gA?l SereA?

FBC A?ervenA�k Leopoldov – DFA Nitra 0:21 (0:5, 0:4, 0:12)

DruhA? zA?pas sa niesol v jasnej rA�A?ii naA?ich hrA?A?ov. VA?kon sA?pera bol poznaA?enA? aj obmedzenA?m poA?tom hrA?A?ov, keA?A?e na zA?pas ich pricestovalo len 8 (vrA?tane brankA?ra).
Chalani sa vA?ak rozhodli, A?e niA? nepodcenia a k zA?pasu pristA?pili zodpovedne. SA?perovi nedA?vali prA�liA? priestoru v rozohrA?vke a postupne ich zaA?ali prevyA?ovaA? vo vA?etkA?ch hernA?ch A?innostiach. GA?lostroj sa zastavil aA? na A?A�sle 21!

GA?ly Nitra: Smida 7 (A�edivA? 3, MiA?tA�k, VaA?A?, A�iko, -) ,VaA?A? 6 (A�edivA? 3, Smida, A�iko, -), A�ramko 4 (LaktiA?, BoA?o, 2 x -), A�edivA? 2 (Smida, BoA?o), BoA?o (-), GrznA?r (VaA?A?)

Po zA?pasoch sme vyspovedali Mareka A�edivA�ho.
“Som rA?d, A?e som sa po roA?nom hosA?ovanA� v TopoA?A?anoch opA�A? vrA?til do svojho materskA�ho klubu. VA?kon tA�mu hodnotA�m pozitA�vne. VA?etci sme v zA?pasoch nechali maximum.
VeA?a chalanov je tu novA?ch a zohratosA? tA�mu nebola A?plne ideA?lna, ale verA�m, A?e sa dokA?A?u rA?chlo adaptovaA?.
S chalanmi v mojej formA?ciA� sa poznA?m uA? z predchA?dzajA?ceho pA?sobenia v Nitre (pozn. v A?toku hral spolu s Filipom VaA?A?om a Adamom Smidom) a myslA�m, A?e sme si sadli super.

V prvom zA?pase sa ukA?zalo, A?e eA?te mA?me na A?om pracovaA?, no tA�m dodrA?iaval pokyny trA�nera a nakoniec sme ho dotiahli do vA�A?aznA�ho konca.
V druhom zA?pase bolo jedinou otA?zkou to, akA?m rozdielom vyhrA?me, keA?A?e sme celA? zA?pas diktovali tempo hry a sA?per pricestoval v malom poA?te.
Samozrejme sme radi za dneA?nA� vA�A?azstvA? a plnA? bodovA? zisk.”

AsvodnA� dvojkolo tak vyA?lo na vA?bornA? – 6 bodov a skA?re 29:4!
Bodovalo aA? 11 z 13 hrA?A?ov nA?A?ho tA�mu.
3 z nich zaznamenali dokonca 10 bodov – VaA?A? a Smida 7+3, A�edivA? 4+6. Bod si pripA�sal dokonca aj nA?A? brankA?r, AdriA?n Migo, ktorA�mu zA?roveA? gratulujeme k A?istA�mu kontu!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *