Propozície

Predbežné propozície pre 8.ročník Nitrianskej mestskej florbalovej ligy:
Počet tímov: 8-12

Aký bude systém ligy?
8.ročník NMFL bude pozostávať z dvoch častí.

A) Základná časť - Mužstvá odohrajú stretnutie dvakrát s každým tabuľkovým súperom.
B) Vyraďovacie boje - Po skončení základnej časti sa vytvoria štvťfinálové dvojice klasickým kľúčom 1. - 8., 2. - 7., 3. - 6. a 4. - 5.

Hrací čas - 2x15 min. hrubý čas
Počet hráčov: 4+1


Kedy začínajú jednotlivé časti súťaže?
A) Základná časť začína v 2. resp. 3. septembrovú sobotu 2017. Bude mať svoju jesennú a jarnú časť.
B) Vyraďovacie boje začínajú v marci 2018. Všetko bude závisieť od počtu prihlásených tímov.

Koľko zápasov musí odohrať hráč, aby mohol nastúpiť vo vyraďovacích bojoch?
Na to, aby hráč mohol nastúpiť vo vyraďovacích bojoch, potrebuje mať odohraných najmenej 7 súťažných stretnutí počas základnej časti.

Aká je veková hranica?

Na zápasy NMFL môžu nastúpiť hráči, ktorí dosiahli vek 18 rokov (rok narodenia 1999 a skôr). Hráči narodení po roku 1999 môžu nastúpiť na zápasy len s písomným súhlasom rodiča. Minimálna veková hranica je 15 rokov.

Kto bude rozhodovať súťažné stretnutia?
V sezóne 2017/2018 povedú súťažné stretnutia licencovaní arbitri. Nominácie rozhodcov ako i zapisovateľského stolíka na dané kolo budú známe najneskôr deň pred začiatkom každého hracieho kola.

Kto je to správca haly a čo bude jeho úlohou?
Správca haly pre dané kolo bude určený pred začiatkom súťaže. Jeho úlohou bude koordinácia hráčov (tímov) v zmysle ich povinností a dohliadanie na poriadok a ligový rád.

Štartovné
Pri počte tímov 8 je štartovné pre 8. ročník stanovený na 260 EUR na tím.
V tejto sume je zahrnuté: prenájom športovej haly, rozhodcovia, časomerač, zapisovateľ a materiálové náklady.

V prípade vyššieho počtu teamov bude adekvátne upravená aj suma štartovného na tím. (Odohrá sa viac zápasov.)