Súpiska

P Súpiska juniorky Č *
Adriána Javorová
Jana Bírová
Veronika Huláková
Viktória Paldánová
Natália Fernézová
Lenka Piliarová
Natália Tonhauserová

*vysvetlivky: P - post, Č - číslo, * - poznámka (H-hosťovanie)