január 7, 2018

VA?kony A?ien ako na horskej drA?he

FBK TvrdoA?A�n a�� A�K SlA?via SPU DFA Nitra 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) V sobotu dievA?atA? vycestovali do TvrdoA?A�nu s A?myslom zabojovaA? o prvA� tohtosezA?nne body. A?iaA?, […]
január 7, 2018

Rozhovor – PatrA�cia VankA?A?ovA? sa vracia do Nitry

PrinA?A?ame VA?m rozhovor s PaA?ou VankA?A?ovou, ktorA? sa vracia do Nitry po A?speA?nom pA?sobenA� vo Viedni, poA?as ktorA�ho sa jej dokonca podarilo zA�skaA? domA?ci titul. V […]
január 7, 2018

O body sa tento vA�kend pobijA? A?eny aj muA?i

PredposlednA? oktA?brovA? vA�kend bude patriA? extralige A?ien a taktieA? muA?skej 2.lige. MuA?i si to v sobotu namieria do Serede. Baby pre zmenu na Oravu a nA?sledne […]
január 7, 2018

NA?roA?nA? vA�kend v A?enskej extralige

PoA?as vA�kendu odohrali A?eny dva zA?pasy, ktorA� skonA?ili na prvA? pohA?ad nelichotivA?mi vA?sledkami a�� 4:13 s NemA?ovou a 1:10 s PruskA?m. PoA?me sa vA?ak pozrieA?, ako […]
január 7, 2018

VA�kend plnA? florbalu

OktA?ber je v spojitosti s florbalom znamenA�m zaA?iatku regionA?lnych sA?A?aA?A� a inak tomu nebude ani teraz. Pred sebou mA?me vA�kend plnA? florbalu a do akcie sa […]
január 7, 2018

A?enskA? extraliga zaA?ala!

PoA?as uplynulA�ho vA�kendu sa opA�A? rozbehol kolotoA? extraligy A?ien. Narozdiel od vA�A?A?iny celkov A?akal na naA?e hrA?A?ky len jeden zA?pas a to proti tradiA?nA�mu sA?perovi, HurikA?n […]
január 7, 2018

AkA? bude tohtoroA?nA? sezA?na u A?ien?

PodA?a slov kapitA?nky KristA�ny Blehovej, naA?e A?eny nezanedbali letnA? prA�pravu, ktorA? sa zaA?ala uA? zaA?iatkom augusta a�� trA�ningy prebiehajA? vonku v prA�rode alebo na atletickom A?tadiA?ne. […]