StarA?A� A?iaci v Leviciach 100%nA?!

StarA?A�ch A?iakov poA?as vA�kendu A?akalo 7. a poslednA� kolo v tomto kalendA?rnom roku.
To sa konalo v Leviciach a na nA?A? tA�m A?akali dvaja sA?peri a�� domA?ce Levice, ktorA� v prvom vzA?jomnom meranA� sA�l v tejto sezA?ne zdolali presvedA?ivo 13:0 a FBK PA?chov.

FBK Fair Levice a�� DFA Nitra 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Levice, figurujA?ce na poslednej prieA?ke v tabuA?ke, nastA?pili do zA?pasu s jednoznaA?nou taktikou brA?niA? a uhraA? A?o najlepA?A� vA?sledok.
DomA?ci hneA? od A?vodu postavili pA�A?A?lennA? barikA?du pred svojho brankA?ra a A?akali A?o vymyslA� sA?per.
Chalanom istA? A?as trvalo, kA?m priA?li na spA?sob akA?m sa cez prehustenA? obranu sA?pera dostaA? aA? k brA?ne.
Ako prvA? sa dokA?zal presadiA? A�imon DuA?a, na ktorA�ho uA? po 12 sekundA?ch nadviazal Viktor Fulier.

Aj v druhej A?asti zA?pasu hra prebiehala podA?a rovnakA�ho scenA?ra.
Nitra podA?a oA?akA?vanA� celA? A?as dobA�jala brA?nu sA?pera a hralo sa len na naA?ej A?toA?nej polovici.
NA?skok postupne navA?A?il Daniel Struk a nA?sledne aj VladimA�r Lacena.
Hoci sa sA?perovi podarilo streliA? kontaktnA? gA?l a znA�A?iA? na 1:4, priebeh hry to nijak nezmenilo a eA?te do prestA?vky gA?lom odpovedal Chris HruA?ovskA?.

V 3.tretine sa hral pre oko divA?ka nie prA�liA? zA?A?ivnA? florbal.
LeviA?ania dokA?zali vyuA?iA? moA?nosA? trestnA�ho strielania, no naA?i starA?A� A?iaci drA?ali zA?pas pevne vo svojich rukA?ch.
A?iaA? strelecky sa trA?pili, keA? nevyuA?ili viacero vA?bornA?ch prA�leA?itostA� a do zA?vereA?nej sirA�ny sa presadil uA? len HruA?ovskA?. NebyA? individuA?lnych chA?b, zA?pas mohol skonA?iA? aj dvojcifernA?m vA?sledkom.

GA?ly Nitra: HruA?ovskA? 2 (Lacena 2), DuA?a, Fulier (Lacena), Struk, Lacena (BenedikoviA?)

FBK PA?chov a�� DFA Nitra 3:12 (1:3, 1:4, 1:5)

SA?per z PA?chova bol v miernej nevA?hode, keA?A?e ho A?akal druhA? zA?pas v rade.
Na druhej strane vA?ak boli hrA?A?i FBK rozbehnutA� a na koA?a ich dostalo aj vylA?A?enie na naA?ej strane, ktorA� priA?lo uA? v 34 sekunde.
Chalani sa sA�ce dokA?zali ubrA?niA?, no PA?chovA?ania pokraA?ovali vo vA?bornom zaA?iatku a nakoniec dokA?zali otvoriA? skA?re stretnutia.
Od tohto momentu vA?ak prebrali iniciatA�vu hrA?A?i Nitry a do prestA?vky otoA?ili priebeh zA?pasu na 3:1.

V druhej dvadsaA?minA?tovke pre zmenu vA?borne zaA?ala Nitra a po A?vodnA?ch 5 minA?tach bol stav stretnutia uA? 7:1.
SA�riu 7 strelenA?ch gA?lov na naA?ej strane dokA?zal sA?per preruA?iA? aA? v 11.minA?te, A?A�m uzavrel skA?re tejto tretiny.

Chalani sa vA?ak hrou bavili a predvA?dzali kvalitnA? vA?kon s minimA?lnym poA?tom chA?b.
Hoci hneA? v 1.minA?te zA?vereA?nej A?asti hry inkasovali odpoveA?ou bolo A?alA?A�ch 5 gA?lov v brA?ne sA?pera a koneA?nA? vA?sledok 12:3!

GA?ly Nitra: Lacena 3, HruA?ovskA? 2 (DuA?a, Lacena), Fulier 2 (-, BenedikoviA?), DuA?a 2 (Lacena, HruA?ovskA?), MatuA?A�k (Struk), Scheibenreif (MatuA?A�k), Struk (Scheibenreif)

Zostava Nitra: MiA?A�k a�� Lacena (C), StanA?A�k, HruA?ovskA?, Scheibenreif, Fulier, Klimo, MatuA?A�k, DuA?a, Struk, BenedikoviA?

StarA?A� A?iaci sa v tabuA?ke, vA?aka plnA�mu bodovA�mu zisku, posunili na 2.miesto len o bod za vedA?ci 1.FBC Florbal TrenA?A�n – kompletnA? tabuA?ka.

Hoci bol trA�ner MariA?n Balog s vA?sledkami oboch zA?pasov spokojnA?, vie, A?e jeho zverenci majA? vo svojej hre stA?le rezervy a mA?A?u hraA? aj lepA?ie.
Vedeli sme A?o nA?s A?akA? v prvom zA?pase.
NeustA?le som hrA?A?om pripomA�nal aby hrali svoju hru, no to sa nA?m poA?as celA�ho zA?pasu nedarilo. PrispA?sobili sme sa hre sA?pera a hrali sme prA�liA? staticky. A�aA?ko sa nA?m presadzovalo cez „autobus,“ ktorA? domA?ci zaparkovali pred brA?nou. NavyA?e sa nA?m nedarilo ani strelecky.

ZA?pas s PA?chovom bol uA? o nieA?om inom.
SA?per chcel hraA? florbal, A?o naA?im A?ikovnA?m hrA?A?om vyhovovalo.
Umnou hrou a A?asto nA?dhernA?mi akciami do prA?zdnej brA?ny sme rozobrali sA?pera na sA?A?iastky.
K tomuto zA?pasu nemA?m A?iadne pripomienky, musA�m chlapcom poA?akovaA? za predvedenA? vA?kon a vyzdvihnA?A? kolektA�vny hru.

KompletnA� vA?sledky 7.kola, aktuA?lnu tabuA?ku a taktieA? kanadskA� bodovanie naA?ich hrA?A?ov, ktorA� je koneA?ne doplnenA� aj o A?vodnA� 2 zA?pasy, si mA?A?ete pozrieA? na naA?om webe v sekciA� starA?A� A?iaci – dfanitra.sk/starsi-ziaci

foto: FBK Fair Levice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *