O tA�me muA?ov s trA�nerom MaroA?om Migom

Po 10 odohranA?ch zA?pasoch 2.ligy muA?ov nA?m na niekoA?ko otA?zok odpovedal A?lovek zodpovednA? za obnovenie muA?skA�ho florbalu v Nitre a trA�ner v jednej osobe – MaroA? Migo.

Ako vznikla myA?lienka obnoviA? muA?stvo muA?ov a ako prebiehalo skladanie kA?dra?
Do 2.ligy sme sa prihlA?sili najmA� preto, aby mohli dorastenci naberaA? skA?senosti aj mimo svojej sA?A?aA?e a postupne sa tak pripravili na prechod medzi muA?ov.
TaktieA? sme vA?ak znovu chceli vrA?tiA? muA?stvo muA?ov na a�?florbalovA? mapua�?.

Chalanov z dorastu doplnili hrA?A?i z okolia Nitry (ZlatA� Moravce, TopoA?A?any..), ktorA� sA?A?aA?nA? florbal eA?te neokA?sili a chceli to zmeniA?.

NajvA�A?A?A� otA?znik visel nad brankA?rskym postom.
NaA?A?astie sa nA?m z BratislavskA�ho White Eagles podarilo stiahnuA? naspA�A? nA?A?ho odchovanca Michala HudA?ka a na pA?r zA?pasov sa nA?m podarilo dostaA? do brA?ny aj AdriA?na Miga, A?o je pomery 2.ligy viac ako dobrA� obsadenie.

Ako hodnotA�te novo vyskladanA� muA?stvo?
Ak by som mal zhodnotiA? doterajA?ie zA?pasy, respektA�ve celkovA? chod muA?stva, tak musA�m povedaA?, A?e napriek vekovA�mu rozdielu medzi dorastencami a novA?mi hrA?A?mi si vA?etci navzA?jom sadli a vytvorili dobrA? kolektA�v, ktorA? sa podporuje a hecuje nielen na trA�ningoch a zA?pasoch, ale aj mimo ihriska.

TrA�nujeme trikrA?t do tA?A?dA?a a myslA�m si, A?e postupne napredujeme tA?m sprA?vny smerom. SA?hra je lepA?ia a lepA?ia, no eA?te bude trvaA? nejakA? A?as, kA?m sa dopracujeme tam, kde chceme byA?.
Treba vA?ak dodaA?, A?e sme zaA?ali trA�novaA? pomerne neskoro, keA?A?e vA�A?A?ina hrA?A?ov sA? A?tudenti, ktorA?m sme chceli dopriaA? plnohodnotnA? oddych poA?as leta.
NejakA? A?as trvalo, kA?m sme sa prispA?sobli odliA?nA�mu povrchu, keA?A?e sa trA�ningy presunuli na halu Olympia, no postupne sme si zvykli a od septembra uA? chalani makajA? naplno.
Touto cestou by som chcel poA?akovaA? vedeniu klubu, ktorA� nA?m vyA?lo plne v A?strety v mnohA?ch ohA?adoch!

A?o sa zA?pasov tA?ka, niektorA� sme odohrali bez problA�mov a niektorA� sme zvlA?dli skA?r bojovnosA?ou.
VA?dy vA?ak priA?li momenty, keA? nA?s strata koncentrA?cie alebo neplnenie pokynov takmer a v jednom prA�pade nakoniec aj stA?li vA�A?azstvo, keA? sme aj napriek dominantnA�mu vA?konu na ihrisku odchA?dzali ako porazenA�.
Ale aj takA�to zA?pasy muA?stvu vA?dy nieA?o dajA? a prehry ku A?portu patria. Niekedy v kontexte prA?ce alebo napredovania muA?stva pomA?A?u dokonca viac ako vA�A?azstvA?.

S akA?mi ambA�ciami vstupoval tA�m do tejto sezA?ny?
KeA? by sme sa mali baviA? o nejakA?ch plA?noch a cieA?och muA?stva, tak ten primA?rny sme uA? splnili. VrA?tili sme muA?stvo muA?ov spA�A? do sA?A?aA?nA�ho kolotoA?a.
AZalA?ie plA?ny sa zatiaA? nemenia.
Postupne chceme pritiahnuA? novA?ch a taktieA? aj bA?valA?ch hrA?A?ov spA�A? k florbalu, A?o sa nA?m postupne darA� napA?A?aA?.
Do muA?stva sa vrA?tili hrA?A?i, ktorA� v minulosti pA?sobili v muA?stve juniorov a�� A�edivA?, MartiA?ka a BA?nyi.
A po A?alA?ej sezA?ne alebo dvoch by sme chceli zabojovaA? o postup do 1.ligy.

A keA?A?e sa uA? pomaly blA�A?ia Vianoce a kaA?dA? si bude nieA?o A?elaA?, tak ja si A?elA?m pre muA?stvo a celA? klub hlavne bohatA? mlA?deA?nA�cku zA?kladA?u, aby sa vA?etkA?m vyhA?bali zranenia a aby sme boli, tak ako na poslednom reprezentaA?nom zraze juniorov, hrdA?, A?e sA? vo vA?bere Slovenskej reprezentA?cie aj hrA?A?i, A?i hrA?A?ky z DFA Nitra.

MaroA?ovi Migovi A?akujeme za zodpovedanie naA?ich otA?zok a jemu ako aj muA?stvA?m pod jeho taktovkou prajeme do A?alA?ej A?asti sezA?ny len to najlepA?ie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *