NovA� tvA?re v muA?skom tA�me #3

V zA?vereA?nej 3.A?asti A?lA?nkov zo sA�rie NovA� tvA?re v muA?skom tA�me si predstavA�me poslednA? dvojicu novA?ch hrA?A?ov, ktorA� pred touto sezA?nou doplnili kA?der muA?ov.
A?o to o sebe nA?m prezradili obranca Erik A�ramko a MiloA? HoleA?ka, ktorA? na svoju premiA�ru v drese Nitry eA?te A?akA?.

Erik A�ramko
Vek: 29
DrA?anie hokejky: A?avA?k
A?A�slo: 38
Post: obranca
PrichA?dza z: TopoA?A?ianky
Ako si sa dostal k florbalu a A?o A?a dostalo prA?ve sem k nA?m do klubu?
S florbalom som sa prvA?krA?t stretol eA?te na vysokej A?kole a hneA? som si ho zamiloval. Potom som uA? len zaA?al zhA?A?aA? moA?nosti, aby som mohol A?o najviac hrA?vaA?.
Do DFA som priA?iel lebo som sa chcel zasa posunA?A? o nieA?o vyA?A?ie a A?alej sa zlepA?ovaA? v tomto A?porte.

A?o hovorA�A? na spoluhrA?A?ov? Ako ste si sadli?
SpoluhrA?A?ov a celkovo partiu hodnotA�m super.
Na zA?pasoch sa povzbudzujeme a hecujeme aj za nepriaznivA�ho stavu.
Som rA?d, A?e aj navzdory a�?menA?A�ma�? vekovA?m rozdielom sme si hneA? takto sadli a vytvorili dobrA? kolektA�v, A?o je pre fungovanie tA�mu veA?mi dA?leA?itA�. A aj keA? sa eA?te ukazuje slabA?ia zohratosA? kolektA�vu, hrA?me tA�movo a pomA?hame jeden druhA�mu.

Ako zatiaA? hodnotA�A? vA?kony tA�mu a taktieA? aj svoje individuA?lne vA?kony?
HodnotiA? tA�m musA�m tieA? len pozitA�vne. MyslA�m, A?e mA?me veA?a kvalitnA?ch hrA?A?ov, A?o sa ukazuje aj na produktivite A?toA?nA�kov, bojovnosti obrancov a neposlednom rade skvelA?ch zA?krokov oboch brankA?rov.
VerA�m, A?e nA?m forma nielen vydrA?A� ale aj porastie a udrA?A�me sa dokonca na prvom mieste (pozn. aktuA?lne sa uA? tA�m muA?ov nachA?dza na 2.mieste).

No a moje vA?kony? Teraz na zaA?iatku je to trochu A?aA?ko hodnotiA?, lebo ako A?toA?nA�k som sa posunul do obrany, s A?A�m sa trochu pasujem.
Hlavne s pokojom v rozohrA?vke a vA�A?A?ou zodpovednosA?ou, A?o je pre mA?a novA? vec. Nabrali sa ale nejakA� posily do zadnA?ch radov, tak sa moA?no posuniem aj do A?toku. Tam je ale momentA?lne riadny pretlak, takA?e sa budem musieA? s chalanmi o tA?to pozA�ciu pobiA?. Potom to uA? bude len na trA�nerovi.
A?i uA? obrana alebo A?tok, urA?ite sa budem snaA?iA? o A?o najlepA?ie vA?kony, aby som pomohol tA�mu.

MiloA? HoleA?ka
Vek: 25
DrA?anie hokejky: pravA?k
A?A�slo: 5
Post: center
PrichA?dza z: ZlatA� Moravce
Ako si sa dostal k florbalu a A?o A?a dostalo prA?ve sem k nA?m do klubu?
S florbalom som zaA?al len pred pA?r rokmi. S chalanmi sme chceli skA?siA? nieA?o novA� a inA� ako hokej a hokejbal. NieA?o podobnA�, no menej kontaktnA�, aby sme sa nepozabA�jali. Tak sme skA?sili florbal, ktorA�mu sme sa venovali a bavil nA?s A?oraz viac a viac.
Do Nitry som sa dostal spolu s A?alA?A�mi kamarA?tmi z Moraviec, keA?A?e sme sa chceli posunA?A? o nieA?o vyA?A?ie, skA?siA? uA? nejakA? vyA?A?A� level a samozrejme sa A?alej zlepA?ovaA?.

A?o hovorA�A? na spoluhrA?A?ov? Ako ste si sadli?
Chalani sA? super. Je tam super partia, bez ohA?adu na to, A?i sA? hrA?A?i mladA?A� alebo starA?A�. VA?etci si super rozumejA? a to je to, A?o by malo podA?a mA?a fungovaA? v kaA?dom kolektA�vnom A?porte, pretoA?e od toho sa odvA�jajA? aj vA?sledky.

MiloA? je vA?ak naneA?A?astie aktuA?lne A?asovo vyA?aA?enA?, A?o je hlavnA?m dA?vodov preA?o eA?te neabsolvoval ligovA? premiA�ru. Pevne vA?ak verA�me, A?e prA�de A?oskoro a A?e sa mu u nA?s, v novom pA?sobisku, bude dariA?.

Foto: MiloA? HoleA?ka (vA?avo), Erik A�ramko (vpravo)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *