MuA?i zakonA?ili rok prehrou a remA�zou s lA�drom

DruhA? decembrovA? vA�kend patril 7.kolu 2.ligy muA?ov.
V hale SPU v Nitre sa ziA?lo 5 celkov, ktorA� zabojovali o poslednA� body v roku 2017.
NaA?ich muA?ov A?akali zA?pasy proti A?ervenA�ku Leopoldov a taktieA? proti aktuA?lnemu tabuA?kovA�mu lA�drovi Ice Players SereA?.

DFA Nitra a�� FBC A?ervenA�k Leopoldov 6:8 (2:4, 2:1, 2:3)

Po vzA?jomnej remA�ze v predchA?dzajA?cim kole pricestovali hrA?A?i Leopoldova na toto kolo v mierne poA?etnejA?ej zostave (7+1 pozn.).
AsvodnA� buly zA?pasu bolo naplA?novanA� uA? o 8:00, A?o moA?no pripA�saA? pomalA?iemu rozbehu oboch muA?stiev.
PrvA? gA?l stretnutia padol aA? v zA?vere 9.minA?ty, no loptu z brA?ny vyA?ahoval prA?ve nA?A? brankA?r.
Hoci sa chalani snaA?ili o rA?chlu odpoveA?, kombinaA?nA? hra im prA�liA? nevychA?dzala z A?oho opA�A? A?aA?ili hrA?A?i A?ervenA�ku. Dvoma rA?chlymi gA?lmi v rozmedzA� necelA?ch 30 sekA?nd sa razom dostal do vedenia 3:0.
Astokom naA?ich hrA?A?ov dokA?zali odolA?vaA? aA? do 17minA?ty, keA? sa podarilo presadiA? MatA?A?ovi BA?nyimu.
Hoci sa eA?te pred prestA?vkou podarilo Leopoldovu odskoA?iA? na rozdiel 3 gA?lov, poslednA� slovo mal Marek A�edivA?, ktorA? zniA?oval na 2:4.

V 2.tretine sa muA?i snaA?ili nA?skok sA?pera zmazaA?. V ich hre bolo veA?a nepresnostA� a hoci mali navrch, presadiA? sa nedokA?zali aA? do 12.minA?ty, kedy skA?roval Roman LaktiA?.
V A?ase 14:20 priA?lo vytA?A?enA� vyrovanie z hokejky A�edivA�ho.
HrA?A?i A?ervenA�ku vA?ak boli v koncovke efektA�vny a aj napriek nie prA�liA? A?astej streA?be dokA?zali prekonaA? domA?ceho brankA?ra Michala HudA?ka a zaistiA? si vedenie.

ZA?vereA?nA? dvadsaA?minA?tovka bola ako na hojdaA?ke.
Na vyrovnA?vajA?ci gA?l Patrika MartiA?ku odpovedal hosA?ujA?ci AZuriA?, pre ktorA�ho tento gA?l znamenal zavA�A?enie hattricku.
Chalanom sa sA�ce podarilo opA�A? vyrovnaA?, no do konca zA?pasu uA? skA?rovali len hrA?A?i Leopoldova, ktorA� definitA�vne zlomili zA?pas na svoju stranu dvoma gA?lmi strelenA?mi v priebehu 10 sekA?nd.
FrustrA?ciu z vA?konu v zA?vere podA?iarklo vylA?A?enie Adama Smidu. Ten bol na tresnA? lavicu poslanA? za sekanie, no nedokA?zal udrA?aA? svoje emA?cie a za hrubosA? eA?te nA?sledne zinkasoval 2+10.

Za zmienku stojA� aj fakt, A?e aA? 7 gA?lov Leopoldova bolo bez asistencie.

GA?ly Nitra: A�edivA? 2 (Smida, HrebeA?A?k), BA?nyi (A�edivA?), LaktiA? (A�ramko), MartiA?ka (MiA?tA�k), Smida (BA?nyi)

DFA Nitra – ICE Players SereA? 7:7 (2:2, 3:2, 2:3)

V druhom zA?pase A?akal muA?ov nA?roA?nejA?A� sA?per, ktorA? je aktuA?lnym lA�drom tabuA?ky. Paradoxne prA?ve v tomto zA?pase sa im podarilo vybojovaA? lepA?A� vA?sledok.

Do tohto stretnutia nastA?pil tA�m Nitry ako vymenenA?. Chalani hodili nevydarenA? zA?pas za hlavu, A?o sa im vyplatilo a uA? v A?vode iA?li do vedenia.
V polovici zA?pasu svoj nA?skok navA?A?ili, no SereA? taktieA? ukA?zala svoju kvalitu a eA?te do prestA?vky dokA?zali skA?re vyrovnaA?.

Aj druhA? A?asA? zA?pasu mala podobnA? priebeh.
Adam Smida rozvlnil sieA? sA?pera uA? v A?vodnA?ch minA?tach, no hra bola pomerne vyrovnanA?.
V 9.minA?te sa Ice Players opA�A? podarilo vyrovnaA?, no tento stav vydrA?al len 7 sekA?nd po tom, A?o sa z presnA�ho zA?sahu radoval BA?nyi.
Po hattrickovom gA?le Smidu boli chalani opA�A? na koni, no SereA?, hoci opA�A? s dvojgA?lovA?m mankom, Nitranom na viac gA?lov odskoA?iA? nedovolila a v 17.minA?te eA?te dokA?zali znA�A?iA?.

Aj do tretice vyA?iel lepA?ie vstup do tretiny Nitre, keA? sa dokA?zal presadiA? MiA?tA�k.
SereA?A?ania sa vA?ak ani tentokrA?t nevzdali a 2 gA?lovA� manko dokA?zali zmazaA?.
Za stavu 6:6 tak bolo vA?etko opA�A? otvorenA� a oba celky robili A?o to A?lo preto, aby si plnA? bodovA? zisk uchmatli pre seba.
Nakoniec sa vA?ak hrA?A?i na oboch stranA?ch radovali eA?te jedenkrA?t a aj keA? v zA?vere mali domA?ci viacero A?ancA� a v jednej zo situA?cii dokonca lopta poskakovala po brA?nkovej A?iare, body sa napokon delili po remA�ze 7:7.

GA?ly Nitra: Smida 4 (BA?nyi 2, MartiA?ka, HrebeA?A?k), MiA?tA�k 2 (GrznA?r, LaktiA?), BA?nyi (A�edivA?)

Zostava Nitra: HudA?k – A�edivA? ( C), LaktiA?, BoA?o, Smida, MartiA?ka, JanA?o, MiA?tA�k, BA?nyi, A�ramko, KormanA?A�k, HrebeA?A?k, A�iko, GrznA?r, PA?lenA�k, ZdichavskA?

Do zostavy sa po vynA?tenej pauze zavinenej natrhnutA?mi vA�zmi vrA?til Filip A�iko, ktorA�ho sme si prizvali na zhodnotenie oboch zA?pasov.

K prvA�mu zA?pasu sa nie je moc k A?omu vyjadrovaA?. MaximA?lne sme ho pokazili.
Viazla kombinA?cia a sA?per bol jednoznaA?ne efektA�vnejA?A�. My sme naopaok boli zamrznutA�.
Od brankA?ra aA? po poslednA�ho A?toA?nA�ka to nefungovalo, ale nA?dej sme nestrA?cali. Vedeli sme, A?e kvalita je na naA?ej strane, avA?ak poA?as celA�ho zA?pasu sa nA?m nedarilo podA?a predstav a tak sme prehrali.

V druhom zA?pase, proti lA�drovi tabuA?ky, sme sa museli oveA?a zlepA?iA?, ak sme chceli pomA?A?A?aA? na body.
ZlA? vA?kon proti A?ervenA�ku nA?s vA?ak zomkol a do stretnutia nastA?pilo celkom inA� muA?stvo.
KaA?dA? siahol na dno svojich sA�l a na ihrisku to bolo vidieA?. Ani raz sme v zA?pase neprehrA?vali a celA? A?as sme sa navzA?jom podporovali.
AvA?ak SereA? tieA? ukA?zala svoju kvalitu, keA? zakaA?dA?m dokA?zala dorovnaA?.

Zhrnul by som to tak, A?e vA?etko zlA� je na nieA?o dobrA� a takA?to prehra nA?m ukA?zala, A?e vA?dy do kaA?dA�ho zA?pasu musA�me A�sA? na 100% sA?stredenA� a bojovaA? o kaA?dA? loptu. Len tak mA?A?eme vyhrA?vaA?.

Filipovi A?akujeme a prajeme veA?a A?A?astia do A?alA?A�ch zA?pasov.

KompletnA� vA?sledky 7.kola, aktuA?lnu tabuA?ku a taktieA? kanadskA� bodovanie naA?ich hrA?A?ov si mA?A?ete pozrieA? na naA?om webe v sekciA� muA?i – dfanitra.sk/muzi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *