Zápasy sezóny 2018

17.2.2018
16:05 Migo - Špetis
16:35 Špetis - Vojtek
17:05 Štefánikovci - Migo
17:35 Vojtek - Štefánikovci

3.3.2018
16:05 Štefánikovci - Ďuri
16:35 Kolenčík - Vojtek
17:05 Kolenčík - Štefánikovci

10.3.2018
18:05 Špetis - Ďuri
18:35 Migo - Vojtek
19:05 Štefánikovci - Špetis
19:35 Kolenčík - Ďuri

24.3.2018
18:05 Migo - Ďuri
18:35 Špetis - Kolenčík
19:05 Ďuri - Vojtek
19:35 Kolenčík - Migo

*tímy, ktoré hrajú prvý zápas kola poprosíme prísť na halu s predstihom. pred začiatkom zápasu je potrebné pripraviť ihrisko