MajstrovstvA? sveta A?ien A?tartujA? uA? zajtra! alebo.. VA?etko A?o potrebujete vedieA? o MS

Je to tu! UA? zajtra v Bratislave A?tartujA? 11.MajstrovstvA? Sveta A?ien!
Od 1.12 aA? do 9.12 mA?te moA?nosA? vidieA? najlepA?ie svetovA� reprezentA?cie A?ien v naA?om hlavnom meste.

Pripravili sme si pre VA?s sprievodcu MS, v ktorom sme sa snaA?ili obsiahnuA? vA?etky dA?leA?itA� a zaujA�mavA� informA?cie, ktorA� by ste mali vedieA?, respektA�ve by sa VA?m poA?as MS mohli zA�sA?.

Sprievodcu MS sme rozdelili na niekoA?ko A?astA�. Po kliknutA� sa automaticky posuniete na danA? A?asA?.
Od kedy do kedy sa mA?A?em prA�sA? pozrieA? na MS?
V akA?ch halA?ch sa budA? odohrA?vaA? zA?pasy?
AkA? je zostava Slovenska a akA� v nej mA? zastA?penie DFA Nitra?
AkA� je rozlosovanie skupA�n a A?o moA?no od jednotlivA?ch tA�mov oA?akA?vaA??
Rozpis zA?pasov
Kde mA?A?em zohnaA? lA�stky a na A?o si daA? pozor?
Kde sa budA? daA? pozeraA? live prenosy?
Kto bude rozhodovaA? zA?pasy?
SA?A?aA? o hokejku UNIHOC a halovky ASICS!

Od kedy do kedy sa mA?A?em prA�sA? pozrieA? na MS?
AsvodnA� zA?pasy MS sa odohrajA? zajtra (piatok 1.12.). SA?boje v zA?kladnA?ch skupinA?ch budA? trvaA? aA? do pondelka (4.12.).
NA?sledne, od utorka (5.12.) aA? do soboty (9.12.), prA�de na rad vyraA?ovaA?ka a zA?pasy o umiestnenie, ktorA� vyvrcholia aA? samotnA?m finA?le.
AA? do stredy (6.12.) je pritom kaA?dA? deA? na programe aA? 6 zA?pasov!

V akA?ch halA?ch sa budA? odohrA?vaA? zA?pasy?
HraA? sa bude v dvoch arA�nach. Tou primA?rnou je domA?ci stA?nok A?A?astnA�ka KHL a�� Slovanu Bratislava a�� ZimnA? A?tadiA?n Ondreja Nepelu. PoA?et miest na sedenie a�� 4500.
DruhA?m dejiskom zA?pasov bude Hant ArA�na, ktorA? je vzdialenA? len 500 metrov. PoA?et miest na sedenie a�� 3500.

AkA? je zostava Slovenska a akA� v nej mA? zastA?penie DFA Nitra?
Jedinou zA?stupkyA?ou nA?A?ho tA�mu je Monika PintA�rovA?.
ZaA?iatkom tA?A?dA?a boli zverejnenA� nie prA�liA? poteA?ujA?ce sprA?vy. Na zA?vereA?nom reprezentaA?nom sA?stredenA� sa ukA?zalo, A?e Romana JanegovA? nie je eA?te 100%ne dolieA?enA? zo zranenie a na MS tak A?iaA? nenastA?pi.
KompletnA? zostava Slovenska – klik

AkA� je rozlosovanie skupA�n a A?o moA?no od jednotlivA?ch tA�mov oA?akA?vaA??
Rozdelenie skupA�n (umiestnenie vo svetovom rebrA�A?ku):
Skupina A: FA�nsko (2), A?esko (4), LotyA?sko (5), NA?rsko (8) a�� preview skupiny od IFF
Skupina B: A�vA�dsko (1), A�vajA?iarsko (3), Nemecko (6), PoA?sko (7) a�� preview skupiny od IFF
Skupina C: Slovensko (9), AustrA?lia (12), Singapur (18), EstA?nsko (20) a�� preview skupiny od IFF
Skupina D: DA?nsko (10), Japonsko (13), USA (17), Thajsko (29) a�� preview skupiny od IFF

Rozpis zA?pasov
DetailnA? rozpis zA?pasov nA?jdete po kliknutA� na tento link.

ZA?pasy reprezentA?cie Slovenska v zA?kladnej skupine
Piatok 1.12.2017 18:00 ZimnA? A?tadiA?n O.Nepelu: Slovensko – Singapur
Sobota 2.12.2017 17:30 ZimnA? A?tadiA?n O.Nepelu: Slovensko a�� EstA?nsko
NedeA?a 3.12.2017 13:30 ZimnA? A?tadiA?n O.Nepelu: Slovensko a�� AustrA?lia

Kde mA?A?em zohnaA? lA�stky a na A?o si daA? pozor?
LA�stky, A?i uA? v A?peciA?lnych balA�A?koch, na jednotlivA� dni alebo len na zA?pasy Slovenskej reprezentA?cie si mA?A?ete kA?piA? tu
UPOZORNENIE! V halA?ch je voA?nA� sedenie. Ak si chcete chytiA? dobrA� miesta, urA?ite sa vyberte skA?r. TaktieA? treba braA? do A?vahy, A?e vstupenky platia pre obe haly a v HANT ArA�ne je kapacita niA?A?ia, takA?e sa mA?A?e staA?, A?e sa nezmestA�te.

Kde sa budA? daA? pozeraA? live prenosy?
Ak sa na zA?pasy nedostanete, zA?faA? nemusA�te. O priame prenosy nA?dza nebude.
VA?etky zA?pasy zo ZimnA�ho A?tadiA?na O.Nepelu si mA?A?ete pozrieA? na youtube channel IFF Floorball 1
VA?etky zA?pasy z Hant arA�ny pre zmenu na youtube channel IFF Floorball 2

VA?etky zA?pasy Slovenskej reprezentA?cie a takisto finA?lovA? sA?boj si budete mA?cA? pozrieA? aj na RTVS.
Celkovo je zatiaA? dohodnutA?ch aA? 10 krajA�n, v ktorA?ch sa bude vysielaA? aspoA? pA?r zA?pasov!

Kto bude rozhodovaA? zA?pasy?
O plynulA? priebeh jednotlivA?ch zA?pasov sa bude staraA? 6 rozhodcovskA?ch dvojA�c z 5 rA?znych krajA�n.
ZastA?penie bude maA? A?esko, A�vA�dsko, A�vajA?iarsko, FA�nsko (2 dvojice) a Singapur, odkiaA? pochA?dza jedinA? A?enskA? dvojica. Ak chce vedieA? viac, klikajte sem.

SA?A?aA? o hokejku UNIHOC a halovky ASICS!
PoA?as MS sa mA?A?ete zapojiA? aj do dvoch sA?A?aA?A� organizovanA?ch IFF, v ktorA?ch mA?A?ete vyhraA? hokejku UNIHOC TeXtreme Black EDT, respektA�ve halovky ASICS.

V 1. sA?A?aA?i budete tipovaA? zloA?enie all star tA�mu turnaja. UzA?vierka je 9.12. o 17:05 a�� viac info.

2.sA?A?aA? bude prebiehaA? poA?as celA?ch MS. TipovaA? v nej budete vA?sledky jednotlivA?ch zA?pasov, za ktorA� budete dostA?vaA? body podA?a toho ako A?speA?nA? budete.
PotrebovaA? vA?ak budete mobilnA? aplikA?ciu EFF Events, ktorA? sa vA?ak oplatA� maA? aj v prA�pade, A?e sa zapojiA? nechcete, no chcete maA? prehA?ad o vA?sledkoch, A?tatistikA?ch a vA?etkA?ch informA?ciA?ch. Viac info.

O vA?konoch naA?ich reprezentantiek ako aj naA?ej Moniky PintA�rovej VA?s vA?ak samozrejme budeme informovaA? aj my, takA?e rozhodne sledujte aj naA?u facebookovA? strA?nku – DFA Nitra – vA?etko o florbale v Nitre, A?i instagram – DFA Nitra!

SlovenkA?m samozrejme drA?A�me palce a verA�me, A?e sa im podarA� splniA? ich cieA?, ktorA?m je 5.miesto!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *