A?o nA?s A?akA? a neminie v decembri

PoslednA?m z naA?ich tA�mov, ktorA? eA?te v tomto roku A?akA? ligovA? zA?pas sA? naA?e A?eny. Tie rok 2017 zakonA?ia v nedeA?u.
To vA?ak neznamenA?, A?e po zvyA?ok decembra bude o florbal nA?dza.
A?akA? nA?s totiA?to zA?pas mlA?deA?e proti rodiA?om, benefiA?nA? zA?pas muA?ov a samozrejme 9.roA?nA�k A�tefanskA�ho turnaja!

17.12.2017 (nedeA?a)
A?enskA? extraliga (Nitra a�� MestskA? A?portovA? hala) a�� 11.kolo
14:00 DFA Nitra a�� iClinic VA�K PdF UK HurikA?n Bratislava

21.12.2017 (A?tvrtok)
ZA?pas mladA?A�ch a starA?A�ch A?iakov proti rodiA?om
15:00 (predpokladanA? zaA?iatok). BliA?A?ie informA?cie zA�skate u trA�nerov. SA?A?asA?ou akcie bude aj obA?erstvenie.
To si budete mA?cA? vychutnaA? popri sledovanA� zA?pasu muA?skA�ho tA�mu, ktorA? bude nasledovaA?.
Budeme radi, ak nA?m svoju A?A?asA? potvrdA�te vopred 🙂

17:00
HneA? po tomto zA?pase prA�de na rad benefiA?nA? zA?pas nA?A?ho muA?skA�ho tA�mu.
TA� si zmerajA? sily s hokejovA?m tA�mom OrtodoxnA� NitranA?ani hrajA?cim ASHL (amatA�rska slovenskA? hokejovA? liga). VA?A?aA?ok z tohto zA?pasu bude venovanA? ReedukaA?nA�mu centru VrA?ble a pomocnA? ruku mA?A?ete podaA? aj vy!
Viac info v plagA?te pod A?lA?nkom

26.12.2017 (utorok)
Ani tento rok sa vianoA?nA� sviatky nezaobA�du bez tradiA?nA�ho A�tefanskA�ho turnaja, ktorA? sa bude konaA? uA? po 9krA?t!
Miesto konania: hala SPU
ZaA?iatok: prvA? zA?pas sa odohrA? pribliA?ne o 8:30
Rozpis zA?pasov bude zverejnenA? koncom budA?ceho tA?A?dA?a.
A�tartovnA�: 80a��
PrihlA?A?ka: klik
A�tartovnA� spolu s vyplnenou prihlA?A?kou odovzdaA? najneskA?r do 21.12.!
RegistrA?cia: 0907 754 882 alebo florbal4u@gmail.com

Na vA?etky spomenA? podujatia VA?s srdeA?ne pozA?vame a budeme radi, ak si na ne nA?jdete cestu 🙂
O vA?sledkoch jednotlivA?ch zA?pasov VA?s budeme priebeA?ne informovaA? na naA?ej facebookovej strA?nke a�� DFA Nitra a�� VA?etko o florbale v Nitre a taktieA? na naA?om instagrame a�� DFA Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *