Bude maA? boj o play-off pre A?enskA? tA�m A?A?astnA? koniec?

ZA?kladnA? A?asA? A?enskej extraligy sa blA�A?i do svojho zA?veru. Pred play-off ostA?va tA�mom odohraA? uA? len poslednA� 3, A?i 4 zA?pasy.
DramatickA� budu predovA?etkA?m sA?boje celkov v spodnej A?asti tabuA?ky, kde stA?le nie je rozhodnutA� o tom, kto poputuje do barA?A?e a kto si zahrA? o titul.
A prA?ve v tejto situA?ciA� sa nachA?dza aj nA?A? A?enskA? tA�m.

A?o sa vA?ak eA?te v polovici sezA?ny zdalo ako utA?pia, hoci ambA�cie boli jasnA� uA? vtedy, dnes naberA? reA?lnejA?ie kontA?ry, no vytA?A?enA? cieA? je eA?te stA?le A?aleko.
Po A?vodnA?ch 9 zA?pasoch s bilanciou 3 bodov, za vA?hru po nA?jazdoch a prehru v predA?A?enA�, priA?la reprezentaA?nA? prestA?vka, ktorA? bola ideA?lnou prA�leA?itosA?ou na novA? a�?zaA?iatoka�?.
A ten vyA?iel A?enskA�mu tA�mu na vA?bornA?!

HneA? v 11.kole si baby na svoje konto pripA�sali 1.vA?hru za 3 body, keA? porazili HurikA?n Bratislava 5:4A�a nA?lada v A?atni bola razom veselA?ia.
Obavy z vianoA?nA?ch sviatkov a minimA?lneho poA?tu trA�ningov pred nadchA?dzajA?cimi zA?pasmi sa nenaplnili a z NemA?ovej sa cestovalo domov z A?alA?A�m bodom.
Hoci vA?sledok vzhA?adom na predvedenA? vA?kon mrzel, v porovnanA� s domA?cim meranA�m sA�l s tA?mto sA?perom, ktorA� skonA?ilo 4:13, sa kaA?dA? bod poA?A�ta.

V zA?pase s neohrozenA?ch lA�drom extraligy – A�K 98 PruskA�, ktorA� eA?te neokA?silo ako chutA� prehra, sa oA?akA?val jasnA? priebeh v prospech favorita. No opak bol pravdou.
PredvedenA? hra zo strany naA?ich hrA?A?ok moA?no nebola oku lahodiaca, ale bojovnosA? naA?ich hrA?A?iek nemoA?no poprieA?.
V priebehu celA�ho zA?pasu dokA?zali drA?aA? krok so sA?perom a nedovolili mu odskoA?iA? na rozdiel viac ako 2 gA?lov. V istom momente boli dokonca misky vA?h naklonenA� prA?ve na stranu Nitry, no PruskA� nakoniec zvlA?dlo dotiahnuA? zA?pas do vA�A?aznA�ho konca.
Po prvA?krA?t v sezA?ne vA?ak vyhralo len rozdielom jedinA�ho gA?lu a taktieA? to bol jeden z mA?la prA�padov, kedy museli vicemajsterky otA?A?aA? zA?pas.

TA�m tak dostal novA? impulz, ktorA? vyA?stil aA? k sobotA?ajA?ej vA?hre nad tA�mom, ktorA? moA?no oznaA?iA? za a�?straA?iakaa�? Nitry.
VzA?jomnA? zA?pas medzi celkami DFA Nitra a FBK TvrdoA?A�n, v ktorom by prA?ve oravskA? celkom A?ahal za kratA?A� koniec, by ste hA?adali mA?rneA�dokonca aj na strA?nke SlovenskA�ho florbalovA�ho zvA�zu, kde sA? dostupnA� vA?sledky od sezA?ny 2013/14.
ZA?roveA? to bol pre baby 1.zA?pas v tejto sezA?ne, kedy dokA?zali sA?perovi nastrielaA? dvojcifernA? poA?et gA?lov.

Hoci nedeA?nA? zA?pas v Kysuckom Novom Meste skonA?il na pohA?ad pohodlnou vA?hrou domA?cich 7:3, v porovnanA� s A?vodnA?mi 5 zA?pasmi s rovnakA?mi sA?permi na zaA?iatku sezA?ny je rozdiel v hernom prejave a vA?sledkoch obrovskA?.
Keby to mA?me vyjadriA? v A?A�slach, vyzeralo by to asi takto:
skA?re 12:41 – 0 bodov vs. skA?re 33:33 – 7 bodov

OtA?zku, A?o stojA� za touto premenou tA�mu sme poloA?ili tomu najpovolanejA?iemu a�� trA�nerovi A?ien Michalovi A�peA?kovi.

Je to urA?ite prA�stup samotnA?ch hrA?A?ok. Po polovici sezA?ny sme si pri pohA?ade na tabuA?ku povedali, A?e uA? nie je priestor na chyby a musA�me s tA?m nieA?o spraviA?. Som rA?d, A?e sa tak aj deje.
Je pravda, A?e v zA?pase proti bratislavskA�mu HurikA?nu to bola eA?te trA?penka, ale podstatnA? je vA?hra. Potom vA?ak priA?li uA? spomA�nanA� zA?pasy proti NemA?ovej a PruskA�mu a myslA�m, A?e prA?ve v tA?chto zA?pasoch nastal ten najvA�A?A?A� zlom.
Baby koneA?ne zistili, A?e dokA?A?u drA?aA? krok aj s tA?mi najlepA?A�mi tA�mami v lige a aj keA? sme bohuA?iaA? z tA?chto zA?pasov vydolovali len bod, tak hrA?A?ky zA�skali z mA?jho pohA?adu to najdA?leA?itejA?ie – sebadA?veru. TA? sa naplno prejavila prA?ve v zA?pase s TvrdoA?A�nom, kde predviedli skvelA? vA?kon a okrem A?vodu 3. tretiny,kedy samy vrA?tili sA?pera do zA?pasu, mali celA? zA?pas pod kontrolou a vA?hru korunovali 12 gA?lmi v sieti sA?pera.
A?iA?e odpoveA? na otA?zku, A?o stojA� za premenou je zA�skanA? sebadA?vera a hlavne ONY SAMY

ZnaA?nou obmenou preA?la v porovnanA� s A?vodom sezA?ny aj zostava.
PoA?as uplynulA�ho vA�kendu sa do nej vrA?tili A?alA?ie hrA?A?ky, ktorA� uA? v nitrianskom drese pA?sobili v minulosti.
ReA? je o KatarA�ne DugoviA?ovej, ktorA? vo svojom prvom zA?pase od finA?lovej sA�rie v sezA?ne 2014/15 (pozn. prA?ve s TvrdoA?A�nom) strelila hneA? 4 gA?ly a obrankyni Renate Filovej, ktorA? sa po rovnako dlhej pauze prezentovala predovA?etkA?m zodpovednou defenzA�vnou hrou a 2 asistenciami.

A?no, v naA?om drese sa po dlhA?om A?ase objavili znA?me tvA?re a ako hovorA�A?, s ich vA?konom nemoA?no byA? nespokojnA?. Obe predviedli vA?kon, ako keby sa florbalu ani neprestali venovaA? a ich prA�tomnosA? nA?m veA?mi pomohla.
PriznA?m sa, mal som v nich dA?veru uA? po tom, ako sme sa dohodli, A?e nA?s na zA?ver sezA?ny posilnia a pomA?A?u nA?m, no ich vA?kony boli vysoko nad mojimi oA?akA?vaniami.
VeA? streliA? 4 gA?ly v jednom zA?pase po tom, ako roky netrA�novala, to uA? je nieA?o.

SA?piska tA�mu tak zA�skala nie len na kvalite, ale aj na kvantite. VzA?jomnA? konkurencia a boj o miesta v zA?kladnej zostave dokA?A?e hrA?A?ky nakopnA?A? k lepA?A�m vA?konom nie len na ihrisku, ale taktieA? na samotnA?ch trA�ningoch.
Ako sa hrA?A?ky prispA?sobili tejto zmene?

A?no, zA�skala aj na kvantite, okrem uA? 2 spomA�nanA?ch posA�l, ktorA� sa uA? stihli predviesA? tA�m posilnA� eA?te A?alA?ia bA?valA? hrA?A?ka a opora Nitry – Monika TrnkovA? a taktieA? vA?pomoc z TopoA?A?ian v podobe juniorskej reprezentantky Michaely KrajA?ove.
Michaela k nA?m priA?la na striedavA� hosA?ovanie do konca zA?kladnej A?asti a hoci sa mala predstaviA? uA? v predoA?lA?ch zA?pasoch, bohuA?iaA? si privodila menA?ie zranenie a tak sa jej debut odkladA?.

Boj o miesto v zA?kladnej zostave prebieha uA? od zaA?iatku sezA?ny a oA?akA?vam, A?e sa teraz eA?te zintenzA�vni.
To, ako sa baby k tomu postavia uvidA�me v nasledujA?cich dA?och, no dA?fam, A?e kladne, nakopne ich to a na trA�ningoch sa budA? predbiehaA? v „ohurovanA� trA�nera“ svojimi vA?konmi (smiech).
VA?etky baby v tA�me vedia, akA? je nA?A? cieA? a A?e ho dosiahneme len vtedy, keA? budeme vA?etci A?ahaA? za jeden povraz. JednA?m smerom samozrejme a to smerom do playoff.

Do konca zA?kladnej A?asti ostA?vajA? 4 zA?pasy a postup do playoff nie je tak celkom vo vaA?ich rukA?ch.
AktuA?lna strata na poslednA? postupovA? prieA?ku je 3bodovA? a okupuje ju HurikA?n Bratislava,
ktorA? A?akA? rovnakA? A?tvorica sA?perom akoA�Nitru a�� Michalovce (6. – 16b), Sabinov (2. – 35b), PreA?ov (10. – 5b) a SpiA?skA? NovA? Ves (7. – 15b).
Strata na 7. SpiA?skA? NovA? Ves je vA?ak 5 bodovA? a okrem VA?s a HurikA?nu ich A?akajA? zA?pasy s nA?roA?nA?mi sA?permi – PruskA?m a NemA?ovou.

Pred Vami tak stojA� A?aA?kA? A?loha a niA? nie je garantovanA�.
NebojA�A? sa, A?e prA?ve to by mohlo hrA?A?kam zvA�zovaA? ruky?
Alebo prA?ve naopak verA�A?, A?e nadobudnutA? sebadA?vera je kA?A?A?om k A?spechu a baby a sA? pripravenA� tA?to vA?zvu zvlA?dnuA??

VA?etci vieme, A?e zA?pasov nA?m uA? veA?a neostA?va, no nik nehA?dA?e flintu do A?ita a dokA?m bude A?anca aspoA? teoretickA?, tak budeme bojovaA?.
Odstup na sA?pera mA?me, no v hre je stA?le dosA? bodov, aby sme mohli predbehnA?A? HurikA?n, SpiA?skA? NovA? Ves, ale aj Michalovce, ktorA� majA? odohranA? o 1 zA?pas viac ako my.
VA?hodou je, A?e v podstate vA?etky tA�my sa proti sebe eA?te stretnA? tak body eA?te postrA?cajA?.
DA?leA?itA� bude, aby sme my zA�skali svoje body.
Je pravda, A?e sa musA�me spoliehaA? na inA?ch, z A?oho radosA? nemA? nikto, veA? kaA?dA? by chcel maA? uA? postup v „suchA?m triku“, no je to tak, ako to je.
O baby sa vA?bec nebojA�m, je to skA?r presne naopak. O inom, ako o postupe sa tu ani nerozmA?A?A?a. Baby majA? vA�A?aznA? mentalitu a som si istA?, A?e keA? do zA?pasov vstA?pia s kA?udom, sebadA?verou a odhodlanA�m, tak sa nA?m podarA� splniA? nA?A? spoloA?nA? cieA?.

Michalovi A?akujeme a pevne verA�me, A?e v najbliA?A?om rozhovore budeme rozoberaA? A?A?asA? v play-off.

ZostA?vajA?ce zA?pasy zA?kladnej A?asti A?enskej extraligy:
DFA Nitra – 10.2. FbK KomA�ta SpiA?skA? NovA? Ves (V), 11.2. FBC Predator Sabinov (V), 24.2. Eastern Wings Michalovce (D), 25.2. FBC MikulA?A? PreA?ov (D)

HurikA?n Bratislava – 10.2. FBC Predator Sabinov (V), 11.2. FbK KomA�ta SpiA?skA? NovA? Ves (V), 24.2. FBC MikulA?A? PreA?ov (D), 25.2. Eastern Wings Michalovce (D)

Eastern Wings Michalovce – 10.2. FBC MikulA?A? PreA?ov (D), 24.2. DFA Nitra (V), 25.2. HurikA?n Bratislava (V)

FbK KomA�ta SpiA?skA? NovA? Ves – 10.2. DFA Nitra (D), 11.2. HurikA?n Bratislava (D), 24.2. NTS FK-ZA� NemA?ovA? (V), 25.2. A�K 98 PruskA� (V)

KompletnA? rozpis spolu s vA?sledkami a aktuA?lnu tabuA?ku nA?jdete v sekciA� A?eny -A�dfanitra.sk/zeny/

foto: Miroslav SlA?vik – Nitriansky A?port obrazom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *